QMDJ (奇門遁甲)

六壬:勾陈

(1)勾陈主兵戈官讼,或争田土财帛之事,多主勾连。占望信、财帛、出行俱主留滞。

(2)凡占讼,先以勾陈为主。如勾陈贼日,理难伸雪;日克勾陈,讼得理伸。又忌勾之阴神附蛇、雀,带煞克日者最凶。若勾之阴作贵人生日,上得贵助为吉,然亦要人行年上神不落空亡。

(3)凡扑大贼,勾所乘神、制玄武所乘神主获;勾陈临日干亦主获,反此不获。又勾陈所立之地,制玄武所立之地,亦主贼败,或自首发。

(4)占晴雨,若勾陈入传,临日辰、制玄武,决主天晴。

(5)占战斗,亦以勾陈制玄武,准上断之。

(6)占宅,若勾陈乘旺气加宅者主安;若休囚刑克,当主公事。